Con­tact

Heb je inte­res­se, wil je een vrij­blij­vend ken­nis­ma­kings­ge­sprek plan­nen of wil je meer infor­ma­tie? Neem dan con­tact met mij op! Je kunt me mai­len, bel­len of vul onder­staand for­mu­lier in. Ik rea­geer altijd bin­nen 24 uur (m.u.v. zon- en feest­da­gen). Ik ben heel benieuwd naar jul­lie idee­ën en dro­men voor jul­lie spe­ci­a­le dag!

Vel­den met een * zijn verplicht.