Wedding planner

Over Flaw­less Weddings

Mijn naam is Jerain de Vries-Vene­ti­aan. Ik ben een gedi­plo­meerd wed­ding­plan­ner en een ech­te orga­ni­sa­tie­dui­zend­poot. Van­af dat ik mij kan her­in­ne­ren wist ik dat ik iets met mijn orga­ni­sa­ties­kills wil­de doen. De trouw­bran­che trok mij altijd al, maar hoe, wat of waar? Geen idee.

Als secre­ta­res­se en later als mana­ge­men­tas­sis­ten­te bij diver­se werk­ge­vers, ont­dek­te ik dat ik een kei ben in plan­nen. Geef aan hoe je iets wil en ik regel het. Je kunt alles aan mij over­la­ten. Ik word blij van ontzorgen.

Tij­dens het rege­len van de brui­loft van mijn broer kwa­men al mijn talen­ten tot hun recht en kwam mijn droom weer om de hoek kij­ken. Brui­lof­ten orga­ni­se­ren is wat ik het bes­te kan en het lief­ste doe!

Ik voel me dan ook zo trots als een pauw dat ik mijn droom ach­ter­na ben gegaan. TROTS als ik een bruids­paar zie stra­len en genie­ten en TROTS dat ik hen een onver­ge­te­lij­ke en onbe­zorg­de trouw­dag heb bezorgd.

En dat kan ik, al zeg ik het zelf, FLAWLESS.